Reputa - Giải pháp giám sát danh tiếng thương hiệu

Đăng bởi:Le Dong Duc - 24/06/2019

Reputa là ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong việc giám sát hoạt động truyền thông, marketing, có khả năng giám sát 100% các kênh trên không gian mạng. Đặc biệt, đây là hệ thống đầu tiên tại Đông Nam Á có khả năng giám sát thông tin trên video và báo giấy. Hệ thống này của Viettel giúp phát hiện chính xác và toàn diện 100% khủng hoảng của doanh nghiệp và Chính phủ. Reputa có thể phát hiện và cảnh báo điểm nóng dư luận rất nhanh và kịp thời.