MẠNG RIÊNG ẢO

MANG-RIENG-AO

Mạng riêng ảo

Dịch vụ VPN/MPLS- là gì?

VPN/MPLS là dịch vụ cung cấp mạng riêng ảo lớp 2/3 với mục đích truyền dữ liệu trong các doanh nghiệp/ tổ chức có nhiều chi nhánh, trụ sở trên toàn quốc trên hạ tầng mạng IP của Viettel dựa trên công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS (Multi Protocol Label Switching)

Công nghệ MPLS: Sử dụng ưu điểm của định tuyến IP cho phép nâng cao khả năng chuyển gói qua mạng, tăng cường hiệu quả hoạt động của mạng, hỗ trợ các tính năng Quản lý chất lượng dịch vụ-Qos (Quality of Serive) và phân lớp dịch vụ- Cos (Class of Service) với các dịch vụ yêu cầu chất lượng khác nhau như: thoại, truyền dữ liệu, hình ảnh…

Mô hình kết nối

Tại sao lựa chọn VPN/MPLS

  • Chuyên nghiệp hóa: giúp khách hàng thiết lập một hệ thống mạng riêng đảm bảo kết nối tốc độ cao, hoạt động thông suốt đến tất cả các chi nhánh.
  • Linh hoạt: Dễ dàng mở rộng mô hình, tăng thêm điểm kết nối, tăng tốc độ trong thời gian sử dụng mà không cần phải thay đổi kiến trúc mạng.
  • Bảo mật cao: kết nối giữa các điểm được mã hóa, gán nhãn và thiết bị đường hầm ( Tunnel) riêng trên hệ thống mạng lõi của Viettel.

Lựa chọn Gói dịch vụ sản phẩm phù hợp.

  • Dịch vụ Officewan (VPN/MPLS lớp 3) Viettel thực hiện định tuyến cho khách hàng.
  • Dịch vụ Metrowan (VPN/MPLS lớp 2) dịch vụ này Viettel thực hiện cung cấp kết nối đến lớp 2, khách hàng chủ động triển khai giao thức định tuyến trên lớp 3 nên hoàn toan chủ động trong việc cấu hình, bảo mật thông tin bên cạnh lớp bảo mật của Viettel.

Ưu đãi thiết bị đầu cuối

VPN/MPLS dành cho ai?

Dịch vụ dành cho các doanh nghiệp, tổ chức có nhiều văn phòng chi nhánh hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam cần thiết lập mạng riêng để triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ điều hành, sản xuất kinh doanh.

Một số khách hàng tiêu biểu của Viettel:

  • Bộ, ban, nghành: Bộ tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Kế hoạch Đầu Tư, Bộ khoa học công nghệ…
  • Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thông, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam, ngân hàng công thương Việt Nam…
  • Tập đoàn, Tổng công ty: Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn Hòa Phát…