Dịch vụ -- Thương hiệu

Đăng bởi:Le Dong Duc - 17/05/2019

Thương hiệu là linh hồn sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Phát triển, nuôi dưỡng thương hiệu đòi hỏi khả năng tích hợp tất cả các hoạt động marketing, marketing truyền thông, phát triển sản phẩm mới, chăm sóc khách hàng...để tạo được sự đồng nhất và hiệu quả tối đa lên phát triển thương hiệu.

 Với kinh nghiệm qua tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, điểm yếu của doanh nghiệp trong công tác phát triển thương hiệu nằm tại:
  • Khả năng phối hợp và sử dụng các kênh truyền thông.

  • Tổ chức và  tích hợp các hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới...

Để  qua đó xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu phối hợp với kế hoạch kinh doanh.

Trong môi trường kinh doanh đa dạng, các hoạt động xoay quanh thương hiệu rất đa dạng như:

  • Xây dựng thương hiệu cho cá nhân " Thương hiệu cá nhân", thương hiệu cho các Tổ chức chính phủ,  Tổ chức phí chính phủ-phi lợi nhuận...
  • Tổ chức các khóa đào tạo, quản trị, nâng cao trình độ  quản trị và phát triển thương hiệu ngắn hạn dành cho các tổ chức nhà nước, doanh nghiệp.

Trong thực tế, rất nhiều doanh nghiệp sau một thời gian phát triển lên một mức độ cao hơn thường có có nhu cầu thay đổi và chuẩn hóa thương hiệu:

  • Làm mới thương hiệu
  • Chuẩn hóa thương hiệu
  • Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu
  • Xây dựng thương hiệu tập đoàn
  • Nhượng quyền thương hiệu

Đây là mô tả sơ bộ về dịch vụ, để biết thêm chi tiết đề nghị doanh nghiệp liên hệ với chúng tôi qua email, phone, hoặc gửi thông điệp trực tiếp từ website https://viettelsolution.vn/pages/tin-nhan-thuong-hieu-viettel-sms-brandname-viettel  Hotline tel:0868328283.

Trân trọng cám ơn!