NHỮNG CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CẦN PHẢI LÀM TRONG THÁNG 3/2020

Đăng bởi:Le Dong Duc - 04/03/2020

Tháng 3 là tháng vô cùng bận rộn của bộ phận kế toán doanh nghiệp. Bởi lẽ, trong tháng này kế toán không chỉ cần thực hiện đầy đủ những công việc định kỳ mà còn phải hoàn thiện việc quyết toán thuế năm 2019.

👉👉 Chính vì vậy, SInvoice đã tổng hợp lại nhưng công việc kế toán phải làm trong tháng 3 này để các bạn tiện theo dõi:

- Trước ngày 03/3: Thông báo tình hình biến động lao động của tháng 01/2019 (nếu có) + Trong tháng 2, nếu doanh nghiệp có biến động về tăng hoặc giảm số lượng lao động thì kế toán không cần thực hiện thông báo đến Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở trước ngày 03/3. (Nếu không có biến động không cần thực hiện thông báo).

- Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân chậm nhất ngày 20/3: Thực hiện nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân (nếu có) + Nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp.

- Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng chậm nhất ngày 20/03: Doanh nghiệp có tổng doanh thu khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ năm trước liền kề trên 50 tỷ, thì phải thực hiện nộp tờ khai thuế GTGT (kê khai theo tháng)

- Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Chậm nhất ngày 20/03: Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp phải thực hiện hàng tháng kể cả trong kỳ không thực hiện hóa đơn.

- Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 chậm nhất ngày 31/03: Dù có hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân ủy quyền thì doanh nghiệp vẫn phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong thời gian chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

- Chậm nhất ngày 31/03: Doanh nghiệp phải thực hiện trích nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tháng 03/2020

- Trích nộp kinh phí Công đoàn tháng 03/2020 chậm nhất ngày 31/03: 2% quỹ tiền lương là căn cứ để đóng bảo hiểm.

 

Danh mục

Bài viết cùng danh mục

Tags