Nói đến Viettel là nói đến công nghệ - Phát biểu của Phó Thủ Tướng và các Bộ Ban ngành

Đăng bởi:Le Dong Duc - 19/02/2019

Tại Diễn đàn Cấp cao về Công nghệ thông tin Việt Nam-VietNam ICT Summit 2018, với chủ đề: Hướng tới Chính phủ số và Kinh tế số, các ý kiến tập trung vào việc có 4 yếu tố nền tảng và 4 trụ cột chuyển đổi để thực hiện thành công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

04 yếu tố nền tảng gồm: Đột phá về thể chế; phát triển và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia; phát triển nguồn nhân lực. Trong 4 yếu tố đó, có đến 3 yếu tố đã được Viettel chuẩn bị và sẵn sàng đáp ứng. Chính vì lẽ đó, sự kỳ vọng về doanh nghiệp tiên phong Kiến tạo xã hội số của những người đứng đầu Chính phủ, Nhà nước, Quân đội luôn đặt lên vai Viettel. Trong năm 2018, đã có gần 200 đoàn công tác, khách trong và ngoài nước đã đến làm việc và tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, trong số đó, những nhận định, đánh giá  và định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là động lực giúp người Viettel tiếp tục lao động, sáng tạo những sản phẩm, dịch vụ giải quyết những vấn đề của cuộc sống.

PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM

Việc áp dụng khoa học công nghệ vào trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị đã giúp Viettel thành công trong những năm qua. Bên cạnh kinh doanh viễn thông, Viettel chuyển dịch sang hướng trở thành một Tập đoàn nghiên cứu, phát triển và sản xuất công nghệ cao, điều này không chỉ giúp xã hội đổi mới, hiện đại mà còn giúp chính bộ máy của Viettel được tối ưu, gia tăng năng xuất lao động, tiết kiệm thời gian, chi phí. Viettel có thể tìm và cộng tác với các nhân sự trẻ tài năng trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, Big Data, 5G,... để tiếp tục phát triển và trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về khoa học, công nghệ tại Việt Nam.

CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ MAI TIẾN DŨNG


"Về lộ trình, cách làm, Văn phòng Chính phủ phải đi trước, phải thay đổi cách làm và phải gương mẫu. Tinh thần xây dựng Chính phủ điện tử là nhìn rộng, làm nhanh nhưng bắt đầu từ những cái nhỏ nhất - cụ thể là V-office. V-office là nền móng giúp đất nước xây dựng Chính phủ điện tử."

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG TBXH ĐÀO NGỌC DUNG

Chúng tôi cảm ơn Viettel đã cùng với Bộ LĐTBXH kí kết chương trình chính phủ điện tử và chính việc này đã giúp Bộ cải cách hành chính. Chúng tôi muốn đặt hàng Viettel Viettel cùng với Bộ xây đựng đề án nguồn nhân lực cho kỉ nguyên số Việt Nam, bao gồm 3: nhân lực 4.0; công cụ cho 4.0 và đào tạo 4.0. Còn khoảng 215 ngàn người  thất nghiệp có trình độ đại học và sau đại học là một trong những vấn đề cần quan tâm giải quyết. Chúng tôi mong Viettel đi đầu trong lĩnh vực này giúp chúng tôi.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

Qua quá trình hợp tác bước đầu với Viettel trong các năm qua, tôi đánh giá Viettel là một Tập đoàn công nghệ lớn, uy tín, tận tâm và trách nhiệm. Dựa trên kết quả bước đầu đó, các đồng chí đã khẳng định được tính đúng đắn khi chuyển dịch sang lĩnh vực khoa học công nghệ.

Trong năm 2019, Bộ Nông nghiệp tiếp tục coi Viettel là đối tác chiến lược giúp “4.0 hóa” mọi lĩnh vực của Bộ. Tất cả các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là 4 Tổng cục lớn Thủy sản, Lâm sản, Lâm nghiệp và Phòng chống thiên tai đều cần hợp tác với Viettel để tiến hành áp dụng công nghệ vào quy trình hoạt động, vận hành, nghiên cứu, sản xuất.

Năm 2018, Việt Nam xuất khẩu được 40 tỷ USD nông sản. Nếu so với các nước cùng làm nông nghiệp thì đây là một con số lớn. Nhưng nếu Bộ và Viettel kết hợp với nhau, tôi tin rằng con số này sẽ gấp nhiều lần trong các năm tiếp theo.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ LÊ VĨNH TÂN

Với điều kiện của Viettel thì vấn đề phối hợp xây dựng chính phủ điện tử rất là quan trọng. Thủ tướng giao cho Bộ nội vụchủ trì, cùng Bộ Thông tin Truyền thông, Ban Tổ chức TW tham mưu cho Chính phủ xây dựng cơ sở dữ liệu công chức viên chức. Tôi nghĩ, đất nước chúng ta có hơn 3 triệu cán bộ công chức viên chức mà làm không biết bao văn bản báo cáo mà cũng không có con số chính xác. Tôi đề nghị Thủ tướng giao cho Viettel tham gia thực hiện đề án sắp tới về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia. Tôi nghĩ đây là vấn đề rất lớn, giúp cho nhà nước quản lý được tổ chức, quản lý được công chức viên chức, quản lý được chế độ tiền lương.

Tôi rất thấm thía câu của các đồng chí là chúng ta xây dựng công nghệ 4.0, áp dụng công nghệ 4.0 cũng phải có con người 4.0.